מקצוע מידע על מקצוע : מגורים והעיר - סמינר מחקר - 206404

206404 - מגורים והעיר - סמינר מחקר
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סמינר מחקר העוסק בקשר ההיסטורי והתיאורטי ההדוק בין תכנון עיר ותכנון מגורים בעידן המודרני. הקורס יכלול קריאה של טקסטים אקדמיים, ניסוח שאלות מחקר בקבוצות קטנות, מחקר שטח קבוצתי באתר חקירה נבחר במספר שיטות מחקר (מחקר ארכיוני, ראיונות, תיעוד אדריכלי, בניית שאלונים וכו'), וכתיבת מאמר מחקר משותף (בקבוצות, על בסיס חלוקה לנושאים).
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר את ההיסטוריה ותיאוריה של תכנון עיר ותכנון מגורים כסוגיות דיסציפלינריות מודרניות וכרצף תכנוני.
2. לנסח שאלות מחקר ולתכנן מהלך מחקר (בקבוצה), סביב מקרה מבחן נבחר לקורס.
3. להתנסות במחקר שטח ולהתאים שיטות מחקר לשאלת המחקר (בקבוצות).
4. להתנסות בכתיבה משותפת של מאמר אקדמי (בקבוצות).
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 university of minnesota press cupers, k the socialproject: housing postwar france
2017   allweil, y homeland : zionism as housing regime, 1860-2011 routledge

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:45:19