מקצוע מידע על מקצוע : תשתיות עירוניות ומטרופוליניות - 206403 (Current)

206403 - תשתיות עירוניות ומטרופוליניות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 1 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

היכרות עם חלק ניכר מהתשתיות ההנדסיות העירוניות - מים, נגר וניקוז, ביוב, אשפה ופסולת, חשמל, מנהרות תשתית, תקשורת, אנרגיה, תחבורה ציבורית (מטרו, רק"ל), הרחוב העירוני, תשתיות מרחב ציבורי ופתיחת צוהר לתשתיות לוגיסטיות עתידות. התמקדות ברחוב העירוני, מתקנים רובעיים, כלל עירוניים ומטרופוליניים, תוך קישור להתליכי תכנון של עיור ובינוי ערים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתכנן פרוייקטים מתוך מודעות לצורך לשלב במרחב ובבניה תשתיות וארציות.
2. להבין את המורכבות הגדולה של מגוון התשתיות הן בקנה המידה העירוני והן בזה הארצי.
3. להתחיל לתקשר עם מומחי תשתית ויועצים.


הערות
קורס חובה לשנה א' מקצועי
עבודה כתובה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-13:30 ה אחר פישר-גבירצמן דפנה הרצאה 10 11
    13:30-15:30 ה   תרגול 11
 
    12:30-13:30 ה אחר פישר-גבירצמן דפנה הרצאה 10 12
    13:30-15:30 ה   תרגול 12


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2013 island press/center for resource economics nacto urban street desing guide
חובה 1991 fordham university press harry garnick underneath new york

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:07:59