מקצוע מידע על מקצוע : מגורים, אוטופיה ומציאות - 206401

206401 - מגורים, אוטופיה ומציאות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

  205092 מקורותיה והתפתחותה של הארכ' המודרנית       מקצועות קדם


הרקע ההסטורי להתגבשות נושא המגורים כבעיה מרכזית במאה ה-20 . אוטופיות חברתיות כגורם מעצב בפיתוח מודלים למגורים. המגורים כביטוי לתרבות החברה. טיפולוגיה של בניני מגורים. המגורים כחלק מרקמה עירונית והשפעתה על צורת העיר. ניסויים בצורות ההתישבות בארץ במאות ה-19 וה-20. הבקורת העכשווית. מצב הערים ונושא המגורים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
    engels on the condition of the working class
1949 london m.buber paths in utopia
1923 london l. munford the story of utopias
1956 cambridge,mass m.e. spiro kibbutz,venture in utopia
1978 harvard univ. press sherwood roger modern houses prototypes
1978 mit press,cambridge h.a.millons , nochlis )eds.( art and architecture in the service of politics
1968 harvard univ. press b.m.lane architecture and politics in germany 1918-1945

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:57:59