מקצוע מידע על מקצוע : תורת הצבע - 206180

206180 - תורת הצבע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מהות הצבע, מופעיו ותפקידיו בטבע ובתרבות. ממדי הצבע ושיטות למיון צבעים. ראיית צבעים ותפיסת צבעים. הרמוניות של צבע באמנות ובטבע.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים ז. רחל צבע במוסדות חינוך
1997 john wiley. color psychology-how we react to color birren, faber color and humman response

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:03:45