מקצוע מידע על מקצוע : דיון ביקורתי בשיכון הצבורי בישראל - 206170

206170 - דיון ביקורתי בשיכון הצבורי בישראל
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

בקורס נבחן הדיון הביקורתי על השיכון והתכנון הציבורי בישראל במשך שנות קיומה. הנושאים: אידיאולוגיה התיישבותית, הפער בין הממסד המיישב לבין האוכלוסייה המיושבת, משמעות המקום - בין מזרח למערב, דימוי הבית והיחס המשתנה לעירוניות. נושאים אלו נבחנים באמצעות היבטים תכנוניים וארכיטקטוניים תחומיים, כמו גם באמצעות היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. דרישות הקורס כוללות הצגת מאמרים בכיתה וכתיבת עבודה סופית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 ספרית אופקים, הוצאת עם עובד, מרכז חיים הרצוג לחקר ס. אדוארד אוריינטליזם

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:55:35