מקצוע מידע על מקצוע : אדריכלים בולטים במאה ה-02 - 206160

206160 - אדריכלים בולטים במאה ה-02
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205092 מקורותיה והתפתחותה של הארכ' המודרנית       מקצועות קדם


לימוד תופעת היווצרות והתפתחות של תיאוריות חדשות של אדריכלים בולטים (כגון לה קורבוזייה, ולטר גרופיוס ואחרים) במאה ה- 20. דגש על התפשטות התיאוריות ברחבי העולם באמצעות יחסי הגומלין בין האדריכלים מארצות שונות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 oxford, phaidon press w. curtis 0091 modern architecture since
1992 london, thames and hudson k. frampton modern architecture: critical history
2002 rotterdam, 010 publishers .j. henket, h. heynen ed back from utopia, the challenge of the modern movement

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:06:08