מקצוע מידע על מקצוע : גישות לחינוך והוראת התכן בארכיטקטורה - 206150

206150 - גישות לחינוך והוראת התכן בארכיטקטורה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

סוגיות מחקריות ויישומיות של גישות תיאורטיות בחינוך ובהוראת התכן, כולל: גישות מסורתיות במסגרת הסטודיו לתכנון, גישות קוגנטיביות וגישות חדשניות המיישמות כלי מחשוב וסביבות הוראה מבוססות רשת. דרישות: קריאת ספרות מחקר ועבודת גמר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1990 .butterworte, architecture, london u.k b. lawson how designers think: the design process demystifie
1994 the mit press, cambridge, u.s.a l.l. bucciarelli designing engineers, the mit press, cammbridge the mit press, cambridge, u.s.a
1985 .riba publications, london, u.k a. d., schon the design studio: an exploration of its tradition .and potential

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:48:10