מקצוע מידע על מקצוע : שימור ופיתוח אתרים - 206142

206142 - שימור ופיתוח אתרים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

עקרונות השימור והשחזור של מבנים, אתרים ונופים בפיתוח עירוני או כפרי.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:46:41