מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בתולדות הארכיטקטורה - 206140

206140 - פרקים נבחרים בתולדות הארכיטקטורה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205091 תולדות הארכ' בימי הביניים והעת החדשה       מקצועות קדם


שלבי מעבר ותהליכי תמורה בטיפוסי בנין ובחללים עירוניים בהתפתחותם ההיסטורית מהעת העתיקה וימי הביניים עד המאה השמונה-עשרה. סוגיות רצף והישרדות. נושאי חתך נבחרים: לב העיר, ככרות, כנסת ומועצה, התיאטרון וכיוצא בזה, תוך הדגשת הארכיטקטורה של ארצות הים-התיכון.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:42:56