מקצוע מידע על מקצוע : סדנה נושאית מיוחדת 2 - 206115

206115 - סדנה נושאית מיוחדת 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205577 פרויקט סטודיו 4       מקצועות קדם
  205668 סטודיו 4-עיצוב עירוני     או


סדנא בשיתוף מוסד אקדמי מהזירה הבינלאומית או בשיתוף עם מוסד מוכר ומוביל מן הפרקטיקה בנושא עדכני לפרקטיקה האדריכלית או סדנאות אומן. הקורס יתקיים במתכונת של סדנא מרוכזת ויכלול סיורים והרצאות בנושא שיוגדר מראש לסדנא, כבסיס לביצוע מטלה שתדגים ותאמן את הסטודנטים בתוכן הסדנא.
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את התוכן שהועבר במהלך הסדנא.
2. להשתמש בתכנים/כלים/רעיונות שלמד בהמשך לימודיו במקצוע, ואף בפרקטיקה עם סיום לימודיו.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:43:50