מקצוע מידע על מקצוע : אדריכלות חוקרת - 206101 (Current)

206101 - אדריכלות חוקרת
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  207045 הכנה לתהליך מחקר       מקצועות קדם
 
  205659 תכנון כולל 7       מקצועות צמודים


בניית עמדה מושגית ותכנונית המאתגרת ומחדשת את העשייה הארכיטקטונית העכשווית. בניית מתודולוגיה מחקרית ותכנונית והבנת היחס בניהם, פירוט המניפסט של הפרויקט, פיתוח תזה ממחקר מפורט ועד תיאור התכנון הארכיטקטוני.


הערות
קורס חובה לשנה ב' מקצועי בצמוד
לפרויקט הגמר
עבודה כתובה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-15:30 ה אלכסנדרוביץ אור הרצאה 10 11
    15:30-17:30 ה   תרגול 11
 
    14:30-15:30 ה אלכסנדרוביץ אור הרצאה 10 12
    15:30-17:30 ה   תרגול 12
 
    14:30-15:30 ה אלכסנדרוביץ אור הרצאה 10 13
    15:30-17:30 ה   תרגול 13
 
    14:30-15:30 ה אלכסנדרוביץ אור הרצאה 10 14
    15:30-17:30 ה   תרגול 14
 
    14:30-15:30 ה אלכסנדרוביץ אור הרצאה 10 15
    15:30-17:30 ה   תרגול 15


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 university of chicago press, third edition w. c. booth, g. colomb, j. m. williams the craft of research )third edition(
2010 בבל ומשכל ר. קולהאמס הזיית ניו-יורק: מניפסט רטאוקטיבי למנהטן

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:07:27