מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות באדריכלות: זיכרון והנצחה - 206096

206096 - סוגיות באדריכלות: זיכרון והנצחה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
אחת לשנה
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הנושאים המרכזיים: א. דרכים להנצחת הזיכרון - משימוש בדפוסים היסטוריים (אובליסקים ופירמידות) ועד דפוסי מבנים עכשוויים. ב. דרגות השקיפות באדריכלות בהיבט היסטורי. ג. תפיסות החלל וביטוין באדריכלות של התנועה המודרנית. תפקיד החלל בתפיסה האדריכלית של גידאון, נורברג שולץ ואחרים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 culumbia books of architecture, cambridg ma: mit k. mitchel hays, ed. architecture theory since 1968,
1999 new york, munich: the jewish museum, new york and j. young, ed the art of memory, halocaust memorials in history,

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:31:12