מקצוע מידע על מקצוע : הפוליטיקה של האדריכלות הישראלית: מודרניזם, לאומיות - 206095

206095 - הפוליטיקה של האדריכלות הישראלית: מודרניזם, לאומיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

כוחה של האדריכלות בעיצוב זהות לאומית כתופעה טבעית, מהותית ומחויבת המציאות. יחסי הגומלין בין ידע מקצועי לכוח פוליטי בהבניתה של אדריכלות ישראלית. תפיסות מרכזיות באדריכלות המדינה - מודרניזציה, התיישבות, מקומיות והיסטוריה/זיכרון/זמן ומקומם בעיצוב הנוף הישראלי מ- 8491 ועד היום.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 משרד הביטחון אבא אלחנני המאבק לעצמאות של האדריכלות הישראלית במאה ה- 20
2000 מכון ון ליר בירושלים יהודה שנהב מרחב, אדמה, בית
1995 chicago: university of chicago press y. zerubavel collective memory and the making of israeli national tradition.

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:25:54