מקצוע מידע על מקצוע : קריאה תרבותית של המרחב העירוני - 206080

206080 - קריאה תרבותית של המרחב העירוני
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

פתוח כלים לקריאה אלטרנטיבית של המרחב העירוני, המדגישים את הדרכים המגוונות בהן נטען מרחב זה במשמעות ויוצר זהות למשתמשים שונים. אופני הטיפול בחלל העירוני בכלים ושיטות בעיצוב עירוני, מאותגרים באמצעות תיאוריות עדכניות מתחום לימודי התרבות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 london: routledge s. during the cultural reader
1996 london: sage s. hall and p. gay questions of cultural identity
1996 london: macmillan press a. king re presenting the city
1995 oxford: blackwell s. zukin the cultures of cities

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:11:34