מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 01 - 206077

206077 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 01
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים בארכיטקטורה


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:14:15