מקצוע מידע על מקצוע : קיימות בראיה כוללת - 206075 (Current)

206075 - קיימות בראיה כוללת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

תיאוריה, גישות ומגמות בתכנון בר-קיימא. הנושאים הסביביתיים בהדגש התפיסה ההוליסטית וראיה רב-מערכתית לקיימות. דרכי יישום הרעיונות בתחום הקיימות באמצעות תקדימים עדכניים, מקנה מידה עירוני לקנה מידה בנייני ומהתאוריה למעשה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל
1. יכיר את נושא הקיימות.
2. ידע את החומר התיאורטי לפיתוח כלים תכנוניים.
3. ידע להשתמש בכלים לתכנון מקיים בראיה כוללת ברמות מקנה מידה עירוני לקנה מידה בנייני.
4. ידע לבצע עבודה סמינריונית באמצעות חקר ספרות ובחינת תקדימים מהארץ ומהעולם. ומהעולם.


הערות
קורס בחירה בארכ', שנה ג, ד,מתקדמים
עבודה כתובה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 סגו 08:30-11:30 ב ארכ. כלימור תגית הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2005 amsterdam elsevier m. jenks and d. nicola future forms and design for sustainable cities
  2008 hoboken, n.j. wiley k. yeang ecodesign a manual for ecological design

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:08:14