מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 8 - 206074

206074 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 8
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 13 שעות הרצאה. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:01:30