מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 6א - 206072

206072 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 6א
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 13 שעות הרצאה. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר. סמסטר ב' תשפ"א: סדנת התנדסות במחקר אמפירי.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:49:50