מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 5 - 206071

206071 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 5
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 13 שעות הרצאה. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:09:15