מקצוע מידע על מקצוע : התפתחות יחסי פילוסופיה - ארכיטקטורה - 206070

206070 - התפתחות יחסי פילוסופיה - ארכיטקטורה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סקירה של יחסי ארכיטקטורה - פילוסופיה מערבית, מיוון הקדומה לראשית המאה העשרים. השוואה בין רעיונות אפיסטמולוגיים, אונטולוגיים ואסטתיים לבין: הצדקה והנמקה אדריכלית. הקורס יתמקד בתקופות נבחרות ובהן: פרה-סוקרטית, רנסנס, רציונליזם ואמפיריזם במאה ה- 17, אידיאליזם ורומנסיזם, פרגמטיזם, טרנספורמציה ופרשנויות במעבר בין התקופות ובהתפתחויות הארכיטקטוניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1955 manchester university press m. gelerenter sources of architectural form
1965 faber and faber p. collins changing ideals in modern architecture
1993 mit press i. mceven kagis socrates' ancestors
1983 mit press p. gomeza architecture and the crisis of modern science

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:40:14