מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 4 - 206068

206068 - סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 4
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 26 שעות סטודיו. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:09:02