מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 3 - 206067

206067 - סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 3
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 26 שעות סטודיו. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:02:36