מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 2 - 206066

206066 - סטודיו מיוחד בארכיטקטורה 2
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 26 שעות סטודיו. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:13:48