מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו נושאי מיוחד 3 - 206063

206063 - סטודיו נושאי מיוחד 3
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 26 שעות סטודיו. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:23:28