מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו נושאי מיוחד 2 - 206062

206062 - סטודיו נושאי מיוחד 2
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 26 שעות סטודיו. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:37:34