מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו נושאי מיוחד 1 - 206061

206061 - סטודיו נושאי מיוחד 1
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 26 שעות סטודיו. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר סמסטר א' תש"ף: סדנת אוצרות במרחב הציבורי הלא מוזיאלי.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:35:40