מקצוע מידע על מקצוע : תכן רעיוני של מבנים - 206046

206046 - תכן רעיוני של מבנים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

התכן הרעיוני כנקודת מוצא ליצירת מבנה. חלקו של האדריכל בפתרון ההנדסי. שיתוף הפעולה בין האדריכל למהנדס. קבלת החלטות בשלבים הראשונים של הפרוייקט והשפעתן על התכן הסופי של המבנה והפרוייקט השלם. סיווג נתונים לפי חשיבותם בשלבים ההתחלתיים של התכן. ניתוח הגורמים המשפיעים על איכות הפתרון, כגון - סכימה סטטית, חומרים, שיטות ביצוע, קיים, כלכליות. שימושי מחשב בשלב התכנון הרעיוני. איטרציות של התכנון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1981 .john wiley and sons .lin, t.y., stotesbury, s.d structural conceptes and systems for" ."architects and engineers
1980 .prentice - hall inc schodeck d.l.w ,"structures"
1984 granada ,.brohn, d ."understanding structural analysis"
1991 .longman scientific and technical ,.reid e understanding buildings - a multidisiplinary" ."approach

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:31:43