מקצוע מידע על מקצוע : חומרי בניין ושיטות בנייה 2 - 206044

206044 - חומרי בניין ושיטות בנייה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

עולם החומרים עובר התפתחות מואצת: חומרים חדשים, חומרים מרוכבים, חומרים מתכלים, חומרים חיים, חומרים מתחזים, חומרים חכמים ועוד. הקורס יסקור קבוצות חומרים הנמצאים כיום בשימוש בבניה מתקדמת, יחד עם פיתוחים חומריים בשדה המחקר. הקורס יעסוק במאפייני החומרים, באופני יישום החומרים ושיטות עיבוד, בממשקים טכנולוגיים ובשילוב במערכות המבנה השונות. הדגש בקורס הינו אדריכלי-עיצובי, על ההיבטים השונים הנוגעים לנקודת המבט האדריכלית בהקשר החומרי, הקורס יתמקד בהקניית מושגי יסוד בעולם החומרים הקונסטרוקטיביים בשדה האדריכלי, יחד עם מידע עדכני. בכל נושא תהיה התייחסות רוחבית לטקסטים תיאורטיים, להקשרים תרבותיים, בצד ההיבטים הטכניים. בסיום הקורס, הסטודנט יהיה:
1. בעל היכרות רחבה עם עולם המושגים החומרי העכשווי, בפרקטיקה ובמחקר האדריכלי.
2. בעל הבנה רוחבית למשמעות השימוש בחומרים השונים בעולם העיצוב.
3. בעל יכולת למפות שימושים ויישומים לחומרים השונים, באוריינטציה אדריכלית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2017 springer kretzer, m. kretzer, m. information materials: smart materials for adaptive architecture
חובה 2017 london: ucl press menges, a., sheil, b., glynn, r., menges, a., sheil, b., glynn, r., fabricate architecture, and design

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:53:21