מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב וייצור ממוחשבים 3 - 206016

206016 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב וייצור ממוחשבים 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים בעיצוב וייצור ממוחשבים
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:53:14