מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 3 - 206014

206014 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים בהיסטוריה ותיאוריה.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:43:51