מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב עירוני 1 - 206012

206012 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב עירוני 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר ב' תשע"ט: מחקר אדריכלי ואתנוגראפי של דירות airbnb בחיפה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:10:55