מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב עירוני 2 - 206011

206011 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - עיצוב עירוני 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס.
סמסטר ב' תשע"ט: דוגמאות ולקחים בהתחדשות עירונית במחוז תל-אביב . סמסטר ב' תש"ף: אסטרטגיות להתחדשות עירונית, היבטים פיזיים וחברתיים של התערבות מתוכננת במרחב העירוני והצורך ביצירת מקום.
סמסטר ב' תשפ"א: ניתוח תהליכים בתכנון ובפיתוח עירוני.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:50:14