מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 1 - 206010 (Current)

206010 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ז: הבית הים-תיכוני סמסטר ב' תש"ף: מקום לאמנות: המוזיאון ומרחבים אחרים. סמסטר ב' תשפ"א: סוגיות חברתיות באדריכלות מודרנית.


הערות
קורס בחירה: ארכ' בפעולה, מודרניזם,
תרבות, מרחב
בהיסטוריה תיאוריה
לסטודנטים מארכ' שנה ד', ארכ' מתקדמים


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
600 סגו 08:30-11:30 ה אחר נצן-שיפטן אלונה הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:48:18