מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 2 - 206009

206009 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - היסטוריה ותיאוריה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ז: סדנא עירונית: סוגיות עכשוויות בעיצוב המרחב ההיסטורי של ירושלים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:55:37