מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - אדריכלות דיגיטלית 2 - 206005

206005 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - אדריכלות דיגיטלית 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ט: global studio


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:11:14