מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - שימור 1 - 206003

206003 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - שימור 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:03:01