מקצוע מידע על מקצוע : גיאולוגיה הנדסית מתקדמת 1 - 019908

019908 - גיאולוגיה הנדסית מתקדמת 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

תכונות הנדסיות של סלעים לחץ הסלע במנהרות. קימור, חוזק יסודות, בעיות חלחול, יציבות מדרונות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:46:38