מקצוע מידע על מקצוע : גיאודזיה פיסיקלית 2 - 019816

019816 - גיאודזיה פיסיקלית 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  016816 גיאודזיה פיסיקלית 1       מקצועות קדם
 
  019806 גיאודזיה פיסית 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  019807 גיאודזיה פיסית 2      


מודלים גרבימטריים של שדה הכובד של כדור הארץ, שדה הכובד מחוץ לכדור הארץ, שיטות סטטיסטיות בגיאודזיה פיסית, שיטות מודרניות לקביעת צורת כדור הארץ, שיטות "חלליות" בגיאודזיה פיסיקלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1980 wichmanr abaws h. moritz advanced physical geodesy

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 14:56:23