מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 5 - 198014 (Current)

198014 - נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 5
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

במסגרת הקורס יחשפו הסטודנטים לשימושים של כלים ושיטות מתמטיות מתקדמות בבעיות בחזית המחקר במדעים מדויקים, הנדסה ומדעי החיים. כל הרצאה תינתן על ידי חוקר מדיספלינה שונה. בסוף הקורס יכתבו הסטודנטים עבודה המנתחת את האספקטים המתמטיים במאמרים מדעיים על אחת מבעיות המחקר שהוצגו במהלך הקורס.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר מגוון גישות מתמטיות המשמשות במדעים מדויקים, הנדסה ומדעי החיים ברמה המאפשרת יישום מעשי של גישות אלו.
2. להכיר את בעיות המחקר המוצגות בקורס בדגש על האספקטים הקשורים בשילוב כלים מתמטיים עם תופעות ניסיוניות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
814 אמדו 10:30-12:30 ג פרופ'ח גביש ניר הרצאה 10 10

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 01:00:24