מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית - 198008

198008 - נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  197008 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית       מקצועות זהים


נושאים מתקדמים במתמטיקה שימושית אשר ייקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.


נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 01:03:15