מקצוע מידע על מקצוע : אנליזת דמיות - 198007

198007 - אנליזת דמיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

רקע היסטורי ומוטיבציה, חבורת לי התלויה בפרמטר אחד, ישום לבעית שכבת גבול. משוואות רגילות, חבורות לי, משוואות אפיניות, אינורינטות. פתרון משוואות בלזיוס תומס פרמי ומשוואות ממברנה רדודה. משוואות חלקיות, פתרון דמיות כללי של משוואת החום, משוואת הגלים, משוואת פוקר-פלנק ומשוואת הדיפוזיה של סמולוחובסקי. יצירת פתרונות חדשים. אנליזה ממדית - משפט פאי של בקינגהם עם שימושים. טרנספורמציות מגע.


נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 01:01:11