מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במכניקת הרצף 1 - 198006

198006 - נושאים נבחרים במכניקת הרצף 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים במכניקת הרצף אשר ייקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.


נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 00:58:03