מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אסימפטוטיות 1 - 198001

198001 - שיטות אסימפטוטיות 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות קדם
 
  198000 שיטות אסימפטוטיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


פתוחים אסימפטוטיים, שיטת לפלס לאינטגרלים, שיטת המורד התלול, שיטת הפזה הסטציונרית, שימושים בהתמרות אינטגרליות ושימושים לפונקציות מיוחדות. משוואות דיפרנציאליות רגילות, שיטת ליוביל-גרין ( wkbj ) משוואות דיפרנציאליות עם פרמטר, תופעת סטוקס, נקודות מעבר, נוסחות קישור, שימושים לפונקציות מיוחדות.


נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 00:44:06