מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אסימפטוטיות - 198000

198000 - שיטות אסימפטוטיות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות קדם
  104215 פונקציות מרוכבות א'     או
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות     או
 
  198001 שיטות אסימפטוטיות 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  198002 שיטות אסימפטוטיות 2      


פיתוחים אסימפטוטיים, תופעת סטוקס, תורת ההפרות, מאזן דומיננטי, פתרונות מקומיים של משוואות דיפרנציאליות רגילות, פיתוחים של אינטגרלים: הלמה של ווטסון, שיטת לפלס, אינטגרל פורייה, שיטת הפאזה הסטציונרית, שיטת המורד התלול, תרומות לא לוקליות, פתוחים אסימפטוטיים מתואמים: שכבות גבול, הסעה חלשה, סקלות מרובות: שיטת ליוביל-גרין, שיטת פואנקרה-לייטהיל, תהודה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל לקבל קרובים באופן שיטתי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 cambridge university press e.j.hinch perturbation methods
1978 mcgraw-hill c.m.bender and s.a.orszag advanced mathematical methods for scientists and engineers
1968 blaisdell j.d.cole perturbation methods in applied mathematics

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 21:24:06