מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת תעבורה מתקדמת - 019714

019714 - הנדסת תעבורה מתקדמת
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014707 הנדסת תנועה       מקצועות קדם


התחבורה ותכנון העיר, מאפיני זרימת תנועת עירונית, כבישים מהירים, כבישי אגרה, מאפיני תנועה בצמתים לא מרומזרים, קבלת פערים, צמתים מיוחדים (צומת מדורג, צומת סיבובי), קטעי השתזרות, השפעת משאיות על התנועה העירונית, תנועת הולכי רגל בשטח עירוני, הסדרים להגברת יעילות תפעול התנועה העירונית.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:45:57