מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות מתקדמות בסלילת מיסעות - 019707

019707 - טכנולוגיות מתקדמות בסלילת מיסעות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  016712 מיסעות קשיחות   (   מקצועות קדם
) 019702 תכן מתקדם של מיסעות כפיפות ו -    


הידוק ויברציוני של שכבות מיסעה. מחזור חומרי מיסעה. שימוש בתערובות אספלטיות קרות ויישומים קרים. שימוש ביריעות גיאוטקטיליות בסלילת מיסעות. מיסעות בטון מתקדמות - מיסעות דרוכות. מיסעות בזיון נמשך. מיסעות מבטון סיבי. ייצוב חומרי מיסעה. שיטות להערכת מיסעות. שימור אנרגיה וסביבה בסלילה. מערכת ניהול מיסעות.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:28:36