מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 4 - 197011

197011 - נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 4
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשנ"ח: משוואות phase field ככלים לתיאור דינמיקת מעברים.


נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 02:39:16