מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 - 197010

197010 - נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ז: מודלים מתמטיים בפיזיולוגיה ורפואה סמסטר ב' תש"ף: נושאים בחבורות ופיזיקה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 02:37:02