מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית - 197008

197008 - נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  198008 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית       מקצועות זהים


נושאים מתקדמים במתמטיקה שימושית אשר ייקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ט: משוואת קהן-היליארד ודיפוזיה על פני משטח.


נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 00:46:37