מקצוע מידע על מקצוע : מידול מידע בניין מתקדם בתכן ובביצוע - 019627

019627 - מידול מידע בניין מתקדם בתכן ובביצוע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014008 מידע גרפי הנדסי   (   מקצועות קדם
) 014617 תכנון ובקרה של פרוייקטי בנייה ו -    
  014008 מידע גרפי הנדסי   ( או
) 019523 אנרגיה בבניינים ו -    
  014008 מידע גרפי הנדסי   ( או
) 014147 בניית המהנדס 1 ו -    


עקרונות מידול מידע בנין: מידול פרמטרי ומונחה עצמים, מידול כוונת המתכנן, ויזואליזציה, אנליזות הנדסיות, פירוט לייצור וייצור ממוכן, שיתוף מודלים ושרתי מודלים, התקשרות פרויקט משולב ( ipd . סטודנטים ישתתפו בצוותים רב-מקצועיים להכנת פרויקט לאורך מחזור החיים של הבנייה, מתכן קונספטואלי עד ייצור ב- cnc.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2011 wiley eastman, teicholz sacks, liston bim handbook
  1999 crc press eastman building product models

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:24:47