מקצוע מידע על מקצוע : מידול מידע בניין מתקדם בתכן ובביצוע - 019627

019627 - מידול מידע בניין מתקדם בתכן ובביצוע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014008 מידע גרפי הנדסי   (   מקצועות קדם
) 014617 תכנון ובקרה של פרוייקטי בנייה ו -    
  014008 מידע גרפי הנדסי   ( או
) 019523 אנרגיה בבניינים ו -    
  014008 מידע גרפי הנדסי   ( או
) 014147 בניית המהנדס 1 ו -    


עקרונות מידול מידע בנין: מידול פרמטרי ומונחה עצמים, מידול כוונת המתכנן, ויזואליזציה, אנליזות הנדסיות, פירוט לייצור וייצור ממוכן, שיתוף מודלים ושרתי מודלים, התקשרות פרויקט משולב ( ipd . סטודנטים ישתתפו בצוותים רב-מקצועיים להכנת פרויקט לאורך מחזור החיים של הבנייה, מתכן קונספטואלי עד ייצור ב- cnc.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2011 wiley eastman, teicholz sacks, liston bim handbook
  1999 crc press eastman building product models

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:57:20